Ardiyan Maphareza

"Hari Ini Adl Masa Dpn Dr Masa Lalu.. "

About Ardiyan Maphareza

Age: 9

Interests: Makan Makanan Sehat Dan Bergizi

Music: Letto N Ungu, N Yg Keren Keren Gitcu

Movies: American Pay

Friends of Ardiyan Maphareza

...